Gezin van verst gevonden voorouders in rechte lijn vanaf mijn moeder.

Bron testamenten: Ria van Bessen, HCO forum

- Generatie I

Hendrick Schuurman
(mogelijk van elders afkomstig)

1644 Een Hendrick Schuirman "is de borgerschap vereert" in Steenwijk

- Generatie II

Jan Hendricks Schuurman
Van 1630 eed afgelegd, t/m 1657 gekozen tot dienaar der stad Vollenhove
Als bierdrager, tevens nachtwacht

Gehuwd met Woltertje Wolters

Testament RA Stad Vollenhove 14-8-1658:
Wolter (10), Claes (4), Rijckent (6) en Jan Jansen (8?) Schuirman, Mette Jans (7)[Schuirman] en Hendrickien Jans weduwe van Hendrick Jans (1) Schuirman en de laatste tevens als voogdesse voor haar onmondige kinderen.
Ze zijn mede caverende voor de afwezige ongehuwde broeder (9) en zuster(3?).
Hun moeder was Woltertien Wolters, eertijds huisvrouw van Jan Hendriks Schuirman.

Mijn volgorde tussen haakjes erbij gezet.


- Generatie III
Omdat er doopboeken ontbreken, nummer 3 t/m 7 op volgorde van huwelijksdatum.

1. Hendrik
gedoopt 12-3-1620 overleden 1657
gehuwd november 1647 met Henrickjen Jans
Hij was voorman = voerman?

2. Jan
gedoopt 12-3-1620, jong overleden?

3. Arentjen
gehuwd 30-4-1648 met Jan Kersten, wed.nr. van Vrouwke Jans

4. Claes
overleden voor 30-7-1694 (zoutgeld)
gehuwd 8-4-1649 met Henrickjen Wolters Dorheide
gehuwd 5-7-1657 met Lutgertjen Teunis
gehuwd 4-1-1674 met Jantjen Lubberts Knaphuys, overleden na 30-7-1694

5. Merrechjen
gehuwd 4-12-1652 met Hendrik Roelofs, wed.nr. van Jantje ....
overleden ongeveer begin 1654 (Hendrik hertrouwde op 9-7-1654)

6. Ryckent
gehuwd 10-12-1654 met Geesjen Jacobs Hagen

7. Mette
gehuwd 10-10-1658 met Geert Hendricks (Donker/Donder/Visscher)

8. Jan Lubberts
Hovenier en poortier van 't Olde Huijs (later 't Fort genoemd, waar mijn moeder 45 jaar tegenover gewoond heeft.)
gedoopt 8-2-1635
gehuwd 20-2-1659 met Jantjen Hendriks

9. Gerrit
gedoopt 11-6-1638
gehuwd 6-4-1662 met Hendrikjen Cornelis

10. vlgs testament van Woltertje nog een zoon Wolter
Hij lijkt de oudste te zijn en is misschien uit een eerder huwelijk van Woltertje met Jan Lubberts. Hoewel ik daar geen bewijs van heb, behalve dat een Wolter Jans, zoon van Jan Lubberts trouwde in 1634. Plus de doopnaam van kind 8.


- Generatie IV

Kinderen van 1. Hendrick
Jan, gedoopt 3-6-1650
Gerrit, gedoopt 29-8-1651
Wolter, gedoopt 28-11-1652
Jantjen, gedoopt 18-5-1655
Hendrik, gedoopt 27-7-1657, vader is al overleden
Hendrik, gedoopt 13-9-1657, tweeling en 1e al overleden?

Kinderen van 2. Jan
geen

Kinderen van 3. Arentjen
Vrouwke, gedoopt 19-7-1650
Karsten, gedoopt 19-9-1651

Kinderen van 4. Claes
Willem, gedoopt 29-3-1650
Wolter, gedoopt 4-6-1655

Teunis, gedoopt 1658
Teunis, gedoopt 8-6-1660
Jan Jansen, gedoopt 5-9-1662, genoemd naar overleden broer van vader?
Hendrikjen, gedoopt 1663
Claes, gedoopt 1667
Hendrikjen, gedoopt 1667, tweelingzusje
Hendrikjen, gedoopt 1668
Claes, gedoopt 1671
Luytjen, gedoopt 1673

Grietjen, gedoopt 30-10-1674
Hendrik, gedoopt 23-1-1676
Lubbert, gedoopt 1678
Hendrik gedoopt 1682
Gekozen bij de meenslieden, eed afgelegd 6-3-1715, op 25-2-1735 gekozen bij de schepenen

Kinderen van 5. Merrechjen
geen

Kinderen van 6. Ryckent
Hendrik, gedoopt 26-9-1655
Hendrik, gedoopt 7-3-1658
Hendrik, gedoopt 2-12-1660
-Wolter, gehuwd 7-11-1680 Beulake
Jantjen, gedoopt 5-3-1665
Woltertjen, gedoopt 4-10-1667, ouders woonden aan de Vischmarkt
-Aeltjen, gedoopt 4-10-1667, tweelingzusje
Jacob gedoopt 15-6-1670
-Jan, gedoopt 1-12-1672
Hendrik, gedoopt 8-8-1675

1697 testament van Geesjen Jacobs - haar kinderen zijn Wolter, Aaltjen en Jan Rijkens Schuurman, ze prelegateert aan zoon Wolter 200 cgls.

Kinderen van 7. Mette
Hendrik Geerts, gedoopt 15-7-1659
Arentjen, gedoopt 17-5-1661
Jan, gedoopt 2-11-1662
Woltertje, gedoopt 22-1-1665
Hendrik, 25-11-1666

Kinderen van 8. Jan Lubberts
(weggelaten dopen waar niet de achternaam Schuurman bij staat)
Jan, gedoopt 11-7-1665
Jantje, gedoopt 21-2-1669
Hendrik, gedoopt6-3-1671
Claes, gedoopt 23-1-1676
Maartjen (Marchjen?), gedoopt 15-6-1677

Kinderen van 9. Gerrit
Jan, gedoopt 3-3-1663
Grietjen, gedoopt 17-12-1665

--------------------------------------

? Deze kan ik nog niet plaatsen, maar moet haast wel familie zijn, omdat bovenstaanden verder de enige Schuurmans in Vollenhove zijn in die tijd.

Hendrik Reyners, zoon van de salige Reiner Jans, gehuwd 9-3-1653 met Lysbeth Wolters, dochter van Wolter Claesen.
Bij de doop van drie van zijn kinderen genoemd Hendrik (Reynders) Schuurman
---------------

Van Hendrik Reyners Schuurman (snijder, buiten de Landpoort) en Lysbeth Wolters

Reynder, gedoopt 10-5-1654
Claesjen, gedoopt 20-2-1657
? Reijn, gedoopt 17-7-1658
Wolter, gedoopt 23-12-1665
Jantje, gedoopt 14-6-1668
-----------------------------------------

- Generatie V
onze familie gaat verder met de zoon van Gerrit Schuurman en Hendrikjen Cornelis

Jan, gedoopt 3-3-1663

- Generatie VI
zoon van Jan Schuurman en Trijntje Symons

Symon, gedoopt 9-10-1698

- Generatie VII
zoon van Symon Schuurman en Evertjen Berends

Jan, gedoopt 5-2-1747

- Generatie VIII
zoon van Jan Symons Schuurman en Margrietje Post

Teunis, gedoopt 12-9-1784

- Generatie IX
zoon van Teunis Schuurman en Christina Vis

Jan Siemen, geboren 16-5-1814

- Generatie X
zoon van Jan Siemen Schuurman en Maria Gezina Kinsbach

Teunis, geboren 2-12-1843

-Generatie XI
zoon van Teunis Schuurman (de buuter) en Henrietta Bruining

Jan Simon, geboren 6-12-1869

- Generatie XII
kinderen van Jan Simon Schuurman en Margaretha Jongman

Daarna in elk geval nog vier generaties die hiervan afstammen.


_____________________________________________________________________

In en rond Vollenhove wonen nu zeker nog afstammelingen van Teunis de Buuter XI.
(Adres Haven 248, later omgenummerd naar 11.)

Zijn kinderen:

1. Hendrik, geboren 1867
(Hij bewoonde bovenstaand huis; daarna zijn dochter Henrietta en volgens haar zoon Harm.)
2. Jan Simon, geboren 1869
3. Johannes, geboren 1872
4. Johannes, geboren 1873
5. Aaltje, geboren 1875
6. Steven, geboren 1878
7. Pieter Jurjan, 1880


__________________________________________________________________________


---------------------------------------------------------------------
Uitleg over generaties:

Nummers 1 - de generatie van mijn ouders, geboren begin 1900.
generatie 2: nr. 2 en 3
generatie 3: nr. 4 t/m 7
generatie 4: nr. 8 t/m 15
generatie 5: nr. 16 t/m 31
generatie 6: nr. 32 t/m 63
generatie 7: nr. 64 t/m 127
generatie 8: nr. 128 t/m 255
generatie 9: nr. 256 t/m 511
generatie 10: nr. 512 t/m 1023
generatie 11: nr. 1024 t/m 2047
generatie 12: nr. 2048 t/m 4095
generatie 13: nr. 4096 t/m 8191
generatie 14: nr. 8192 t/m 16383, enz.

Het eerste nummer verdubbelt dus steeds en de rest van die generatie gaat tot aan het nummer van de volgende generatie.

-------------------------------------------------------------------


Veel lijnen van mensen afkomstig uit Vollenhove lijken uit te komen bij een bepaalde voorouder en dan met name Arend Huigen. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat hij vermoedelijk acht zonen had; dat zijn zoon Dirk drie keer gehuwd was en uit beide eerste huwelijken kinderen had.
(In 1795 had Vollenhove 972 inwoners.)

Ook bij de families Oldenhof en Schuurman kun je dergelijke lijnen maken.
Let wel, de lijnen zijn niet rechtstreeks dus verandert de nummering naar het verleden toe.
Hier volgen er een paar naar bovengenoemde en nog enkele andere.


784 Arend Huigen, ingeschreven in de burgerlijst in 1582
Zijn zoon:
392 Dirck Arendsgeboren rond 1600, was 3x gehuwd
Zoon van zijn tweede vrouw:
196 Pieter Dircks
Zijn zoon:
98 Dirck Peters
Zijn dochter:
49 Zwaantje Derks
Haar zoon:
24 Riekent (Arents) Jongman
Zijn zoon:
12 Hendrik (Riekents) Jongman
Zijn zoon:
6 Hendrik Jan Jongman
Zijn dochter:
3 Margaretha Jongman
Haar kinderen:
1 Onze ouders Schuurman

*********************************************************************************************

1536 Arend Huigen
Zijn zoon:
768 Dirk Arends
Zoon van zijn eerste vrouw:
384 Symen Dirks
Zijn zoon:
192 Arend Symons
Zijn zoon:
96 Rykent Arents
Zijn zoon:
48 Arent (Rykens) Jongman, gehuwd met nr. 49 hierboven

*********************************************************************************************

808 Arend Huigen
Zijn zoon:
404 Dirk Arends
Zoon van zijn eerste vrouw:
202 Symen Dirks
Zijn dochter:
101 Judith Symens
Haar zoon:
50 Siemen Vis
Zijn dochter:
25 Hendrina (Simons) Vis, gehuwd met nr. 24 bovenaan

*********************************************************************************************

3856 Arend Huigen
Zijn zoon:
1928 Dirk Arends
Zoon van zijn eerste vrouw:
964 Hugo Dirks
Zijn zoon:
482 Dirk Hoegen
Zijn dochter:
241 Jantje Dirks
Haar zoon:
120 Derk (Geerts) Donker
Zijn zoon:
60 Geert Donker
Zijn zoon:
30 Albert (Geerts) Donker
Zijn dochter:
15 Zwaantje Donker
Haar dochter:
7 Maria Rozeboom
Haar dochter:
3 Margaretha Jongman
Haar kinderen:
1 Onze ouders Schuurman

*********************************************************************************************
Deze fam. Bannier werd vermeld in jaargang 11 van het 'Nederlands Patriciaat', van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.

Patriciërs waren mensen die generaties lang, naast hun eigen werk, zich ingezet hebben als bestuurders voor het belang van de stad.


4164 Arent (Lamberts) Bannier, met zijn kinderen burger van Vollenhove in 1566
zijn zoon:
2082 Lambert (Arents) Bannier, met zijn kinderen burger van Vollenhove in 1582
zijn dochter
1041 Aefjen (Lamberts) Bannier gehuwd met
1040 Jan Coops Schepen van Vollenhove, Schout van Kuinre en Blankenham
Zijn zoon:
520 Tymen Coops Schepen
Zijn zoon:
260 Isaac Coops, geboren 11-7-1649, wordt genoemd Isaac de Visscher
Zijn zoon:
130 Berend Isaaczn.
Zijn dochter:
65 Evertje Berends
Haar zoon:
32 Jan (Simons) Schuurman
Zijn zoon:
16 Teunis Schuurman
Zijn zoon:
8 Jan Siemen Schuurman
Zijn zoon:
4 Teunis Schuurman
Zijn zoon:
2 Jan Simon Schuurman
Zijn dochter:
1 Zwaantje Schuurman
hmo
kinderen hmo
Sven, Suze, Femke en Stein horen bij de 16e generatie vanaf bovenste.

*********************************************************************************************

3968 Arend Huigen
Zijn zoon:
1984 Dirk Arends
Zoon van zijn eerste vrouw:
992 Jacob Dirks
Zijn zoon:
496 Dirk Jacobs, wordt genoemd van Smirren
Zijn zoon:
248 Arent (Dirks) van Smirren
Zijn zoon:
124 Derk (Arends) van Smirren
Zijn zoon:
62 Arend (Derks) van Smirren
Zijn dochter:
31 Oede van Smirren
Haar dochter:
15 Geesje Ekker
Haar dochter:
7 Oeda Dragt
Haar dochter:
3 Jentje de Olde
Haar kinderen:
1 Onze ouders Oldenhof

*********************************************************************************************

1664 Hendrik IJspeert
Zijn zoon:
832 Arriën (Hendriks) IJspeert, gehuwd december 1614
Zijn zoon:
416 Wicher IJspeert
Zijn zoon:
208 Arriën (Wichers) IJspeert
Zijn zoon:
104 Jacobus IJspeert
Zijn zoon:
52 Jan IJspeert
Zijn zoon:
26 Jan IJspeert
Zijn dochter:
13 Margaretha IJspeert
Haar zoon:
6 Hendrik Jan Jongman
Zijn dochter:
3 Margaretha Jongman
Haar kinderen:
1 Onze ouders Schuurman

*****************************************************************************************

556 Caspar Moris, wordt in 1664 burger van Vollenhove
Zijn zoon:
278 Matheus Moris
Zijn dochter:
139 Machteld Moris
Haar dochter:
69 Geertruid (Geerts) Prins
Haar zoon:
34 Steven Vis
Zijn dochter:
17 Christina Vis
Haar zoon:
8 Jan Siemen Schuurman
Zijn zoon:
4 Teunis Schuurman
Zijn zoon:
2 Jan Simon Schuurman
Zijn kinderen:
1 Onze ouders Schuurman

*********************************************************************************************