Gezinsblad

170. Jan ten Haage171. Aaltjen Herms
geborengeboren
overleden, begraven 22-9-1706 Vrouwenkerk Zwolleoverleden, begraven 20-5-1721 Zwolle, wed.e van Jan ten Hage
Beroep: (Sier)speldenmaker in de Goutsteeg.
26-11-1683 kleinburger van Zwolle
1e vrouw Gesina Hellendoorn (gehuwd ca. 1683), begraven 11-9-1693
2e vrouw, begraven 10-5-1698 Zwolle
Op 18-10-1698, gehuwd met Sysylia (Cecilia)Wesseling, j.d. Haar getuige de suster.Begraven 4-12-1699, na geboorte van een zoontje.
 
  2 kinderen:
* GesinaJohannes Vernhout
gedoopt 19-4-1701 Zwollegedoopt 1-5-1695 Zwolle
overleden, begraven 31-12-1782 Zwolleoverleden, begraven 21-1-1736 Zwolle
gehuwd 16-3-1717 Zwolle, met
  
Anna Arendina
gedoopt 15-4-1703 Zwolle
overleden