Gezinsblad

204. Karst Reurix205. Rixe
gedoopt
overleden
Betaalt in 1693 zoutgeld: 1 gld en 5 stuivers
Pachter of meier op Belthof in Barsbeek.
 
  2 kinderen:
Dirckjen
gedoopt 24-9-1676 Stad Vollenhove
overleden
  
* ReurikJantjen Willems
gedoopt 13-4-1680 Stad Vollenhove
overleden
gehuwd met