Gezinsblad

1224. Jan Hendricks Sinnigh1225. Aegt Jansdochter
Koets collectie HCO Zwolle nr. 31 en 34
Verkopen op 6-6-1617, 1/6 deel van huis, hof, hoogland en bouwland van het erve den Bercken te Bersbeeck, in gebruik bij Jochim Geerts. + nog meer, voor de helft aan Andries Lamberts Bannier en de andere helft aan Egbert Claeszn. Rentinck.
 
  0 kinderen: